Ponuka

Aby boli výsledky koučovacieho vzťahu viditeľné, mal by trvať pol roka až rok.

Na začiatku koučovacieho vzťahu môžu byť stretnutia častejšie, na konci zriedkavejšie.

Frekvencia stretnutí býva obvykle raz mesačne, pretože výsledky koučovacieho rozhovoru sa dejú medzi stretnutiami. Klient v čase medzi stretnutiami vykonáva zmeny, pre ktoré sa rozhodol.

Cenník

Úvodný rozhovorzadarmo

Jedno stretnutie
1 x 60 minút
1 x 60 minút50€
Bezplatný úvodný rozhovor slúži na vysvetlenie priebehu našej spolupráce, ako aj na bližšie spoznanie a zodpovedanie Vaších otázok.

Základná cena KajaKoučingu je 50€ za 60 minútový koučing.

Pri zakúpení jedného z dvoch výhodných balíčkov môžete získať zľavu až 20% v porovnaní so základnou cenou.
Koučovací
balík 10
10 stretnutí
1 stretnutie trvá 60 minút
cena za stretnutie 45€
450€
Koučovací
balík 20
20 stretnutí
1 stretnutie trvá 60 minút
cena za stretnutie 40€
800€

Organizačné podmienky

1. Dohodneme si dĺžku kontraktu, miesto stretávania, podmienky prekladania termínov do 48-24 hodín pred časom dohodnutého termínu.

2. Pri bezdôvodnom vynechaní obojstranne záväzného termínu klientom, vzniká u klienta povinnosť úhrady hodiny koučingu, ako keby sa koučing uskutočnil.