Koučing

Integratívny koučing je proces objavovania samých seba. Počas koučingu objavíte Vaše vnútorné dary, talenty a túžby, ktoré sú ukryté pod rokmi emocionálnych traumatických zážitkov a mentálnou hmlou.

Tradičný kouč je niekto, kto Vám pomôže a navedie Vás na dosahovanie Vašich cieľov a pomôže Vám urobiť zmenu vo vsětkých oblastiach života. Integratívny kouč robí to a ešte k tomu Vám aj pomáha sa uzdraviť pomocou posilňovacích techník, koučovacích nástrojov a správne kladených otázok.

Kouči Vám pomôžu odomknúť Váš vnútorný potenciál a podporia vo Vás Vaše najelpšie stránky. Pomocou koučingu spolu vytvoríme dlhodobé zmeny, ktoré Vám pomôžu viesť šťastnejší a naplnenejší život.

To, čo je dnes pre nás nepredstaviteľné, čoho sa bojíme, ale zajtra na to objavíme iný pohľad, vlastné riešenie s pomocou kouča a spravíme to, sa stáva našou novou realitou.

Ako Prebieha spolupráca s integratívnym koučom?

1.Oboznámite sa s etickými princípami a štandardami koučingu.
2.Uzavrieme spolu Dohodu o koučovaní – kontrakt, periodicitu stretnutí a spôsob platby.
3.Nadviažeme blízky vzťah v príjemnej atmosfére.
4.Sme pre Vás plne prítomní.
5.Aktívne počúvame.
6.Kladieme Vám silné/významné/užitočné otázky.
7.Komunikujeme priamo.
8.Vytvárame uvedomenie.
9.Akčné kroky, ktoré Vy ako klient nachádzate pre implementáciu riešení.
10.Plánujeme a stanovujeme si Vaše vlastné ciele.
11.Riadime Váš PROGRES A ZODPOVEDNOSŤ.
Integratívny kouč pracuje s človekom, s jeho rozumom a citom na princípe polarít.

Sústreďujeme sa spolu s Vami len na Vašu prítomnosť a budúcnosť.

V minulosti sa ocitneme len vtedy, keď hľadáme spolu Vaše dobré skúsenosti, kedy ste životnú situáciu zvládli.

„Ako sa správate k sebe, tak sa správajú ľudia k Vám!“

Štyri hlavné oblasti

Integratívny koučing Vám pomôže aktivovať Vaše vlastné zdroje, aby sme spolu vyriešili Vašu tému na zmenu:
Láska
Potrebujete celý život lásku dávať a prijímať. Ako dieťa ste lásku potrebovali od mamy, od otca, od súrodencov, babiny, deda.

Viete dať tu a teraz lásku a prijatie sebe a ostatným ľuďom bez podmienok?

Dostávate dosť lásky ako dospelý človek?

KOUČING Vám pomôže spoznať svoje vlastné prežívanie lásky.

Pomôžeme Vám mať lepšie vzťahy s ľuďmi, cez porozumenie seba samého a cez svoje vlastné srdce.
Práca
Máte dobrú prácu a kariéru, lebo robíte to, čo Vás baví?

Robíte svoju prácu najlepšie ako viete a uspokojuje Vás to?

Napredujete v práci, učíte sa nové veci a inšpirujete kolegov?

Čo Vám bráni pracovať tak, ako by Vám to vyhovovalo?

Kolegovia a priatelia Vás odhovárajú od zmien, strašia Vás neúspechom?

KOUČINGOM spolu s Vami nájdeme riešenie, ako sa dopracovať v práci k zmene k lepšiemu.
Peniaze
Máte dosť peňazí?

Robíte to, čo viete najlepšie a peniaze k Vám prichádzajú ľahko?

Ano? Nie? Prečo nie? Čo Vás brzdí? Prečo si myslíte, že máte a budete mať v budúcnosti málo peňazí?

KOUČING Vám pomôže spoznať Váš osobný vzťah k peniazom.

Pomôžeme Vám nájsť Váš vlastný spôsob, ako sa dopracovať k lepšiemu postoju k peniazom a tým k peniazom samým. 😊
Zdravie
Tešíte sa dobrému zdraviu a nič Vás nebolí?

Dobre spíte?

Dávate svojmu telu a duši všetko dobré, čo potrebuje?

Správate sa k svojmu telu láskavo?

Ak ste odpovedali záporne, pomocou integratívneho koučingu Vás povedieme k tomu, aby ste si sami zlepšili svoje zdravie.